La Càtedra UNESCO de Salut Visual i Desenvolupament de la UPC i l'entitat Observatori de la Salut Visual, amb l'objectiu de lluitar contra la greu situació de crisi econòmica i desmantellament que pateix el Tercer Sector, inicien l'any 2012 la campanya "Cooperar en Temps de Crisis". Aquesta acció de sensibilització inclou diferents activitats com debats, taules rodones,etc...i es suma a les diferents iniciatives que les entitats del sector estàn duent a terme. Aquest blog pretén ésser un canal de comunicació de totes elles.