La Càtedra UNESCO de Salut Visual i Desenvolupament de la UPC i l'entitat Observatori de la Salut Visual, amb l'objectiu de lluitar contra la greu situació de crisi econòmica i desmantellament que pateix el Tercer Sector, inicien l'any 2012 la campanya "Cooperar en Temps de Crisis". Aquesta acció de sensibilització inclou diferents activitats com debats, taules rodones,etc...i es suma a les diferents iniciatives que les entitats del sector estàn duent a terme. Aquest blog pretén ésser un canal de comunicació de totes elles.

viernes, 3 de mayo de 2013

Cooperació en temps de crisis


El dur context de crisis econòmica en el que el nostre país es veu immers ens hauria d’ajudar, més que mai, a entendre la situació que pateixen milions de persones des de fa dècades a arreu del món.

Però ben és cert que en molts casos no és així. A vegades per convicció i moltes vegades fruït de discursos demagògics que ens fan creure que, davant la escassetat, s’han de prioritzar les inversions internes i no la cooperació al desenvolupament.

No és just recolzar-se en la excusa de la crisis per retallar els drets humans i socials de les persones, drets bàsics independentment del teu lloc de naixement. I més encara tenint en compte que es tracta d’una crisis global amb conseqüències globals, però especialment dures per a aquells països empobrits víctimes d’uns sistema econòmic mundial generador de desigualtats.

Ara és el moment d’apostar per polítiques públiques que garanteixin les pensions, l’educació, la sanitat i tots els serveis socials  bàsics, no només a casa nostre, sinó a arreu. I aquestes si són possibles si equilibrem partides destinades a inversions com pot ser la militar o la destinada a rescatar entitats privades financeres. En cap cas és imprescindible l’elecció entre cooperació o pensions. Una crisis global necessita intervencions globals. Un món desigual és un món equivocat.